hindra

hindra
• dämma, avdämma, spärra, hejda, hindra, avstänga
• hämma, hindra, hejda, förhindra, bromsa
• förhindra, hejda, hindra, avstyra, stoppa, avvärja, avhålla, förebygga
• dämpa, hämma, lindra, svalka, hejda, hindra, släcka, stäcka
• bromsa, stoppa, stanna, hejda, hindra
• förlama, paralysera, petrifiera, lamslå, bedöva, försvaga, omintetgöra
• hindra, hejda, stoppa, förhindra, förekomma, förebygga, avvärja

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • hindra — v ( de, t) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • avvända — • hindra, hejda, stoppa, förhindra, förekomma, förebygga, avvärja • förebygga, förekomma, förhindra, avvända, undvika …   Svensk synonymlexikon

  • förekomma — • hindra, hejda, stoppa, förhindra, förekomma, förebygga, avvärja • förebygga, förekomma, förhindra, avvända, undvika • hända, inträffa, uppstå, ske, försiggå, förekomma, förefalla, uppkomma • inträffa, hända, ske, infalla, förekomma, äga rum •… …   Svensk synonymlexikon

  • hejda — • dämma, avdämma, spärra, hejda, hindra, avstänga • hämma, hindra, hejda, förhindra, bromsa • hindra, hejda, stoppa, förhindra, förekomma, förebygga, avvärja • förhindra, hejda, hindra, avstyra, stoppa, avvärja, avhålla, förebygga • kväva, strypa …   Svensk synonymlexikon

  • stoppa — • dämma, avdämma, spärra, hejda, hindra, avstänga • hindra, hejda, stoppa, förhindra, förekomma, förebygga, avvärja • dämma, avdämma, spärra, hejda, hindra, stoppa, avstänga • förhindra, hejda, hindra, avstyra, stoppa, avvärja, avhålla, förebygga …   Svensk synonymlexikon

  • förhindra — • förebygga, förekomma, förhindra, avvända, undvika • hämma, hindra, hejda, förhindra, bromsa • hindra, hejda, stoppa, förhindra, förekomma, förebygga, avvärja • förhindra, hejda, hindra, avstyra, stoppa, avvärja, avhålla, förebygga …   Svensk synonymlexikon

  • avvärja — • förhindra, hejda, hindra, avstyra, stoppa, avvärja, avhålla, förebygga • hindra, hejda, stoppa, förhindra, förekomma, förebygga, avvärja • förebygga, förekomma, förhindra, avvända, undvika …   Svensk synonymlexikon

  • bromsa — • hämma, hindra, hejda, förhindra, bromsa • bromsa, stoppa, stanna, hejda, hindra …   Svensk synonymlexikon

  • dämpa — • hämma, hindra, hejda, förhindra, bromsa • fördunkla, förmörka, skymma, skugga, fördystra • hejda, lugna, dämpa, hämma, stilla, stämma • kväva, strypa, strangulera, kuva, hämma, släcka, dämpa • lätta, lindra, mildra, stilla, lugna, dämpa •… …   Svensk synonymlexikon

  • förebygga — • förebygga, förekomma, förhindra, avvända, undvika • hindra, hejda, stoppa, förhindra, förekomma, förebygga, avvärja • förhindra, hejda, hindra, avstyra, stoppa, avvärja, avhålla, förebygga …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”